Futured Blog
Naše firemní aplikace Zhasni
Lada Brůnová
Tomáš Babulák
19. 1. 2022
Poslední Futured Hackathon byl na téma Pohoda v práci. Protože při odchodu z nových kanceláří, které mají rozlohu bezmála 1 000 m², neustále hledáme správný vypínač světla, jeden z týmů vyvinul apku založenou na neuronové síti, která schovávanou usnadní. Poprosili jsme Tomáše Babuláka, našeho iOS vývojáře, aby nám o aplikaci řekl více.

Vyřešit každodenní problém za šest hodin

Najít způsob, jak v limitu šesti hodin pomoci všem kolegům ve firmě, nebylo vůbec jednoduché, protože jsem věděl, že bych si u toho chtěl vyzkoušet nějakou novou technologii. A pak mě napadlo, že jednu věc řešíme v nových kancelářích každý den: Připomenutí poslednímu odcházejícímu, aby neplýtval energiemi a vypnul topení, zakódoval, zamkl a hlavně zhasl světla.

Strojové učení

Věděl jsem, že budu muset použít strojové učení, které mě už nějakou dobu lákalo. Jeho nejtěžší částí je získání kvalitních dat. Pro vytvoření MVP aplikace však bohatě postačilo pár fotek každého rozsvíceného světla a několik fotografií interiéru se světly zhasnutými. Do sběru těchto dat se s radostí pustila moje kolegyně Šárka Vrbovská. Já jsem v mezičase začal pracovat na jednoduché aplikaci, která v plánku kanceláří ukáže správný vypínač pro detekované světlo.

Dataset 10 000 obrázků

Vytvořený dataset pro šest světel a pozadí, celkově asi o 10 000 obrázcích, musel být dostačující. Pro trénování jsme využili Apple nástroj Create ML, který je uživatelsky velice přívětivý a dokáže vygenerovat Machine Learning model, který moje aplikace zvládla díky frameworku Vision použít. (Create ML je použitelný pouze pro menší datasety, což naše MVP aplikace splňovala.) Se stanoveným datasetem zabralo trénování asi dvě hodiny a dosáhli jsme 85% přesnosti.

Pasted-20Graphic-203.png

Zhasni a utíkej domů

Samotné použití aplikace je jednoduché: Po vyfocení světla, které chceš vypnout, aplikace fotku vyhodnotí a na mapě ukáže, kde daný vypínač hledat. Jakmile jsou světla zhasnutá, stačí už jen zakódovat, zamknout a jít domů.

Možnosti rozšíření jsou nekonečné

Dá se například vylepšit přesnost natrénovaného modelu nebo přidat AR model kanceláří, který uživatele/kolegu snadno dovede ke správnému vypínači. Dalším rozšířením může být implementace lokace uživatele a sledování odchodu z kanceláře, které by poslednímu poslalo připomínku, zda opravdu myslel při odchodu na všechno.

the-futured-by-jiri-hlousek-2672.jpg

Čemu se na Futured Hackathonu věnovaly další týmy:

⛺️ Aplikaci pro podporu sdílení firemního vybavení, knížek, stanů, nářadí nebo čehokoliv

📚 Rozšíření mobile toolkitu o novou funkcionalitu a využití zcela nové knihovny pro komunikaci se zařízením

🛺 Naše ekologické křídlo pracovalo na Slack aplikaci pro podporu spolujízdy do kanceláří a zpět domů

🧚🏻 No a na našem Slacku přibyla i aplikace Hodný skřítek, která oceňuje všechny, kdo se starají o to, aby naše kanceláře vypadaly hezky. Tohle na nás teď skřítek volá: „Ejhle, obě myčky jsou plné! To radši hned jednu vyklidím. A je to hotovo, konečně mám kam dát svou lžičku od květinové přesnídávky.“

Chcete se k nám přidat? Aktuálně hledáme hned několik kolegů. 
Ozvěte se naší Simoně a pobavte se o možnostech spolupráce: 
[email protected] & +420 735 040 126